Thursday, 28 February 2013

Perjalanan Hijrah ke Habsyah

Sebelum hijrah ke TAif, umat Islam pernah berhijrah ke HAbsyah. Alasan umat ISlam hijrah ke Habsyah adalah untuk mencari keamanan sebab di Mekah mereka mendapat perlawanan keras dari kaum kafir Quraisy.

0 komentar:

Post a comment