Wednesday, 26 September 2012

DEWAN GURU

Para pengunjung website MI Al Mustajab yang berbahagia. Berikut ini adalah dewan guru MI Al Mustajab Wahyurejo tahun 2012/2013


Nama     : Hj. Futichah, A.Ma.

TTL       :Kab. Semarang

NIP        : -

NUPTK :0839740641300012

Jabatan   : Kepala Madrasah
 


Nama     : Mutabi'in, S.Hi.

TTL       :Kab. Semarang,

NIP        : -

NUPTK :1654761660200002

Jabatan   : Guru Kelas 6


Nama     : Siti Fatimah, S.Pd.I

TTL       :Pemalang,

NIP        : -

NUPTK :404470662300013

Jabatan   : Guru Kelas 5Nama     : Umi Halimah Saadah, S.Pd.I., M.S.I.

TTL       : Kab. Semarang, 29 Mei 1982

NIP        : 19820529 200501 2 003

NUPTK : 1861760661300012

Jabatan   : Guru Kelas 4


Nama     : Dani Kristiana

TTL       : Kab. Semarang,

NIP        : -

NUPTK :

Jabatan   : Guru Kelas 3


Nama     : Ambar Munifah, S.Pd.I.

TTL       : Kab. Semarang,23 Juni 1983

NIP        : 19830623 200501 2 003

NUPTK : 4953761662300002

Jabatan   : Guru Kelas 2


Nama     : Rohmah, S.Pd.I.

TTL       : Kab. Semarang,

NIP        : -

NUPTK : 3062758660300013

Jabatan   : Guru Kelas 1


Nama     : Rustam, S.Pd.

TTL       :Kab. Semarang,

NIP        : -

NUPTK : 6059762664200003

Jabatan   : Guru PJOK
2 komentar: